search SZUKAJ menu MENU
Prawa członków na walnym zgromadzeniu

Prawa członków na walnym zgromadzeniu

Spółdzielnie mieszkaniowe

Luty
2020
14
543
odwiedzin
strony
0
komentarze
dodane
0
zdjęcia
dodane
Prawo spółdzielcze wiąże się z ustanowieniem praw spółdzielcy, czyli praw każdego mieszkańca, zajmującego budynek, którym zarządza spółdzielnia mieszkaniowa. Jak się okazuje, w praktyce lokatorzy niezbyt chętnie włączają się w życie wspólnoty, korzystając z posiadanych praw, nawet gdy wymaga tego sytuacja. Zazwyczaj bój miedzy członkami, a władzami spółdzielni toczy się o źle wydatkowane pieniądze na cele remontowe lub niedostatecznie uzasadnione wprowadzenie podwyżki w opłatach administracyjnych. W okresie wzmożonych bojów znacznie więcej osób korzysta z prawa do udziału w walnym zgromadzeniu, podczas którego zapadają najważniejsze decyzje dotyczące mieszkańców. Główne cele do osiągnięcia na walnym zebraniu to: rozpatrzenie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych, zatwierdzenie sprawozdań finansowych, podjęcie uchwał w sprawach wniosków członków, rady lub zarządu oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu.
Emocjonującą rzeczą w porządku obrad są podejmowane uchwały, dotyczące między innymi wspomnianych podwyżek, czy planów remontowych. W przypadku, gdy podjęta decyzja godzi w interesy danej grupy członków, pozostaje każdemu z nich prawo do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia. Posiadają to prawo tylko osoby będące członkami spółdzielni. Wystąpienie przeciwko spółdzielni w charakterze powoda może być też związane z naruszeniem dobrych obyczajów przez zarząd. Bardzo często okazuje się bowiem, ze władze nie dopełniły wszelkich starań, by wszyscy członkowie zostali poinformowani o zebraniu. Interesującą praktyką, z punktu widzenia interesów spółdzielcy, jest przerywanie walnego zgromadzenia przez zarząd przed podjęciem ważnych uchwał i przesunięcie ich w czasie. Można wówczas czekać na odpowiednie decyzje przez całe lata. W sytuacji gdy zarząd nie chce zwołać zebrania, wystarczy jednak pisemny wniosek przynajmniej jednej dziesiątej członków, nie mniej jednak niż trzech członków (mówi o tym status spółdzielni). Wtedy zarząd zmuszony jest zwołać walne w ciągu czterech tygodni.

chevron_left

Adresy spółdzielni mieszkaniowych

Sielec - Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Legionów 7a
41-200, Sosnowiec    woj. śląskie

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy LZG

ul. Fabryczna 18
67-321, Leszno Górne    woj. lubuskie

Zastal - Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Konstruktorów 28/2
65-119, Zielona Góra    woj. lubuskie

Orunia SM - Administracja

ul. Krzemowa 4
, Gdańsk    woj. pomorskie

Wspólny Dom - Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Dobrzańskiego 4
07-410, Ostrołęka    woj. mazowieckie

Sami Swoi - Spółdzielnia Mieszkaniowa

al. J. Piłsudskiego 99
41-303, Dąbrowa Górnicza    woj. śląskie

Budowlani - Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Sułkowskiego 7
66-400, Gorzów Wielkopolski    woj. lubuskie

Siedlecka SM - Adm. nr 3

ul. Mazurska 7
08-110, Siedlce    woj. mazowieckie

Skarbek - Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Równoległa 11a
58-310, Szczawno-Zdrój    woj. dolnośląskie

Własny Dach - Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. 3 Maja 27 31
81-364, Gdynia    woj. pomorskie