search SZUKAJ menu MENU

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Zarząd

SM - Spółdzielnia mieszkaniowa - Osiedle


Adres

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Zarząd
Centralna 2A
24-100, Puławy - województwo lubelskie

Kontakt

Telefon:(81) 886 42 86
Fax:(81) 886 33 19
www:www.psm.pulawy.pl
E-mail:psm@net.pulawy.pl

Zarząd Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Centralna 2A 24-100 Puławy telefon: (81) 886 42 86, (81) 886 42 87, (81) 886 39 42, (81) 886 31 64, (81) 887 71 47 fax: (81) 886 33 19 godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00 wtorek-piątek: 7:00-15:00 Zakład Remontowo Budowlany ul. Jaworowa 2 24-100 Puławy telefon: (81) 886 81 03, (81) 886 22 32 e-mail: psmzrb@net.pulawy.pl, psmbhp@net.pulawy.pl

Opis

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest przykładem aktywności mieszkańców miasta Puławy - członków spółdzielni, która zaowocowała własnymi, upragnionymi mieszkaniami. Dziś PSM to kilka pięknie zlokalizowanych Osiedli, zrzeszających 9305 członków i prawie 19092 mieszkańców. Na ocenę czy stan naszej wspólnoty mieszkaniowej zmienia się na lepsze, czy osiedla pięknieją i czy są lepiej zagospodarowane pozwalają pozytywne analizy historyczne, a w szczególności efektywne działania ostatnich kilku lat w zakresie dociepleń, opomiarowania, gospodarowania środkami Spółdzielni, czy dbałość o stan budynków i osiedli. Wszystkie osiągnięcia możliwe były dzięki szerokim rzeszom reprezentantów w organach Spółdzielni, działających społecznie w Radach Osiedlowych i Radzie Nadzorczej, a także dzięki dobrym gospodarzom pracującym w składach osobowych Zarządów Spółdzielni i gronie jej pracowników. Pomimo upływu lat Spółdzielnia jest w dobrej kondycji, niemniej jednak ciągle jest coś do zrobienia. Dążenie do ilości i efektywności działań ogranicza ilość środków finansowych z opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni. Wpływy te są także wzbogacane środkami uzyskiwanymi z najmu lokali użytkowych, telewizji kablowej i Internetu. Rada Nadzorcza i Zarząd PSM Dawne czasy... W drugiej połowie lat 50 – tych zapadły decyzje władz centralnych o zlokalizowaniu w Puławach potężnego kombinatu azotowego – Zakładów Azotowych. Rzecz zrozumiała, że był to moment przełomowy dla przyszłej historii Puław, zmieniał jego oblicze i zakreślał bardzo szybką rozbudowę miasta poczynając od 1961 roku. Budowa Zakładów Azotowych i szybkie uruchomienie produkcji nawozów sztucznych, narzuciło tempo dynamicznej rozbudowy miasta, realizowania inwestycji usługowych, a w szczególności zachodziła pilna potrzeba załatwienia problemu dostarczenia mieszkań pracownikom Zakładów Azotowych. Organizacyjne zręby powstania spółdzielni mieszkaniowej datuje się od dnia 21 września 1961r. – kiedy to 30 osób założycieli powołało do życia Spółdzielnię Mieszkaniową "Nadzieja". Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Spółdzielni został Pan Michał Aspras – a pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Pan Henryk Iwanejko. W swych pierwotnych założeniach Spółdzielnia "Nadzieja" miała w małym zakresie realizować budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze – tylko dla swoich członków. W dniu 19 lutego 1962r. spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Lublinie. Nikt z członków założycieli tej nowo powstałej spółdzielni w okresie lat 1962-64 nie przewidywał jaki wpływ na jej rozwój wywrze budowa i uruchomienie produkcji Zakładów Azotowych. Jak ważna rola przypadnie jej w realizowaniu budownictwa mieszkaniowego, w tempie dotychczas nie notowanym. Tempo to wynikało z konieczności oddania do użytku, w kilka lat blisko czterech tysięcy mieszkań spółdzielczych. I stało się: W dniu 07.05.1964r. przekazano wykonawcy – którym było Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego – plac pod budowę pierwszych budynków, a w dniu 01.08.1964r. nastąpiła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek mieszkalny. W 1966r. pierwsi członkowie otrzymali przydziały na mieszkania. Bardzo ważnym elementem dla Spółdzielni "Nadzieja" był dzień 24.11.1965r., w którym to podpisano umowę z Zakładami Azotowymi o realizację w latach 1966-70 – w ramach spółdzielczego budownictwa resortowego - 1750 mieszkań dla pracowników Zakładów Azotowych co spowodowało wzrost zadań inwestycyjnych w stosunku do poprzedniej pięciolatki o przeszło 300%. Drugim ważnym momentem było uchwalenie przez Walne Zebranie w dniu 12.12.1965r. zmiany nazwy spółdzielni. Od 01.01.1966r. Spółdzielnię „Nadzieja” przemianowano na Puławską Spółdzielnię Mieszkaniową. Lata 1966-70 to bardzo dynamiczny rozwój. Oprócz budowania – przyjęto w administrowanie PSM 19 budynków zakładowych Zakładów Azotowych, Chemobudowy i PPBO o łącznej powierzchni użytkowej 80 tys. m2. Na koniec 1971r. liczba zamieszkałej ludności na czterech osiedlach wynosi już przeszło 20 tys., a liczba pracowników wzrosła od 5 osób do blisko 300 osób w 1971r. Ten dynamiczny rozwój spółdzielni wymagał ciągłego usprawnienia organizacji i dostosowywania do wymogów chwili, celem stworzenia pozytywnych warunków do prawidłowego realizowania trudnych zadań stawianych przed Puławską Spółdzielnią Mieszkaniową. Godnym odnotowania jest fakt, że dla realizacji zwielokrotnionych zadań od 1966r. ustanowioną taką strukturę organizacyjną, której wdrożenie zabezpieczało w pełni wykonanie własnymi siłami remontów i konserwacji, a nawet realizowanie we własnym zakresie pomniejszych inwestycji mieszkaniowych. Zorganizowano dla tych celów własne Zakłady: Remontowo-Budowlany, Ciepłowniczy, Zieleni, Transportu. Wybudowano i uchomiono kluby osiedlowe i świetlice. Tętniły one życiem. Przychodziły do nich, nie tylko dzieci i młodzież, ale również seniorzy. Nasze kluby zwyciężały i zdobywały laury zarówno na szczeblu krajowych jak i regionalnym w wielu turniejach i konkursach. W tych trudnych warunkach i pełnych wysiłku latach wytworzył się nietypowy model spółdzielni mieszkaniowej – inny wzbudzający zainteresowanie u spółdzielców zagranicznych i krajowych, odwiedzających PSM w ramach wymiany doświadczeń, stosowanych metod w rozwiązywaniu problemów i osiągnięciami spółdzielni. Lata 1970-90 to dalszy chociaż nieco wolniejszy rozwój budownictwa mieszkaniowego i Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powstają nowe osiedla: Kołłątaja, Niwa, Gościńczyk a w nich lokale użytkowo-handlowe, drogi, szkoły, urządzana jest zieleń. Spółdzielnia odgrywa niepoślednią rolę w złożonym organizmie miasta. Jest jego ważnym, twórczym oraz potrzebnym elementem gospodarczym i kulturalnym, a budownictwo jest podstawową formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności Puław. Byli prezesi i przewodniczący Rady Nadzorczej W tych czasach Spółdzielnią kierowali: Michał Aspras, Bolesław Jeżyna, Michał Krawczyk, Jerzy Hanclich, Stanisław Śliwiński. Wymieńmy również Przewodniczących Rady Nadzorczej: Henryk Iwanejko, Henryk Pisula, Marian Kwiatkowski, Tadeusz Okoń, Jerzy Trzcinski, Franciszek Żmudziński, Jan Rybicki, Władysław Bogusz, Witold Szczepański. Aktualnie Upływ czasu, zmiany ustrojowe i zmiany jakie zaszły w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowały, że na dzień dzisiejszy przypadają nam zupełnie inne zadania. Są to zadania związane z eksploatacją zasobów mieszkaniowych, remontów, modernizacji, bezpieczeństwa zamieszkania, utrzymania zieleni, która urzeka wszystkich przyjeżdżających do Puław, dróg, chodników. Prowadzona jest działalność społeczno-wychowawcza w trzech osiedlowych domach kultury. Posiadamy własną sieć internetową i telewizji kablowej. Tak jak dawniej, tak i dziś zadań do realizacji jest bardzo dużo. Są one innej natury, co wcale nie oznacza, że są łatwiejsze. Tak jak kiedyś, tak i dziś brakuje pieniędzy na realizacje tego co powinno być zrobione. Trzeba podejmować trudne decyzje, co ma się znaleźć bezwzględnie w planie, a co musi być odłożone na lata następne. Trudnościom się jednak nie poddamy. Pokonamy je. Na koniec kilka liczb charakteryzujących nasza Spółdzielnię. Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa to jej członkowie, których jest ogółem 9000, w tym zamieszkałych 6800. Członkowie zamieszkali mieszkają w 6830 mieszkaniach o łącznej powierzchni użytkowej 331.116 m2 położonych w 138 budynkach mieszkalnych. Nasze zasoby mieszkaniowe to połowa zasobów całego miasta. Ponadto posiadamy 227 lokale użytkowe, 606 garaży, bazę ZRB i budynek Zarządu oraz tereny zielone, drogi, chodniki o łącznej powierzchni 49,00ha. Wszystkie te zasoby znajdują się w pięciu osiedlach: Leśna, Wróblewskiego, Norwida, Niwa i Gościńczyk. Utrzymanie tych zasobów zajmuje się 153 osobowa załoga Spółdzielni pracująca w trzech Administracjach Osiedlowych (łącznie z domami kultury) oraz zakład Remontowo-Budowlany. Nad całością zaś czuwa Zarząd.

Forum

Wydarzenia

Usługi

Ogłoszenia

Galeria


chevron_left
Jeśli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami swojej spółdzielni mieszkaniowej

dodaj swój e-mail do newslettera

Artykuły

Sport na osiedlu

Sport na osiedlu

Entuzjazm władz samorządowych dla idei powstawania "Orlików" na polskich osiedlach ...
chevron_right
Wielka płyta oczyma socjologa

Wielka płyta oczyma socjologa

Wielka płyta jako wielki modernistyczny eksperyment wzbudza mnóstwo kontrowersji w ...
chevron_right
Łamanie przepisów drogowych

Łamanie przepisów drogowych

Na terenie podlegającym spółdzielni mieszkaniowe bądź wspólnoty, bardzo często dochodzi ...
chevron_right
Dwie formy zarządzania: spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa

Dwie formy zarządzania: spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa

W obecnych warunkach prawnych powoływanie wspólnoty mieszkaniowej jest rzeczą dość ...
chevron_right
Sposoby na radzenie sobie z problemem czystości

Sposoby na radzenie sobie z problemem czystości

W regulaminie, jaki opracowuje na swój użytek każda spółdzielnia mieszkaniowa ...
chevron_right
Całonocne sklepy na naszych osiedlach

Całonocne sklepy na naszych osiedlach

Mieszkańcy bloków, które położone są nieopodal sklepików od lat mają ...
chevron_right
Jakie mieszkania najchętniej kupujemy?

Jakie mieszkania najchętniej kupujemy?

Każda spółdzielnia mieszkaniowa najchętniej pobudowałaby swoje nowe budynki w takim ...
chevron_right
Plusy i minusy inwestycji w nieruchomości

Plusy i minusy inwestycji w nieruchomości

Inwestowaniem w nieruchomości mogą zajmować się osoby dysponujące sporym kapitałem, ...
chevron_right
Prawo spółdzielcze, ciekawe interpretacje

Prawo spółdzielcze, ciekawe interpretacje

Słowo klucz jak i przyczynek do tego artykułu to ciekawe ...
chevron_right
Ogłoszenia na naszych klatkach schodowych

Ogłoszenia na naszych klatkach schodowych

Nasi szanowni mieszkańcy, członkowie wspólnot mieszkaniowych, jak również spółdzielni. Otóż ...
chevron_right

Adresy spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

ul. Zawadzkiego 27
63-720, Koźmin Wielkopolski    woj. wielkopolskie

Sportowiec - Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Świebodzka 2b
50-046, Wrocław    woj. dolnośląskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. 22 Lipca 11
76-220, Główczyce    woj. pomorskie

Alina - Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Lipowa 33
62-800, Kalisz    woj. wielkopolskie

Jasień - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Damroki 1
80-177, Gdańsk    woj. pomorskie

Oświata - Spółdzielnia Mieszkaniowa

Polna 14b/3
83-110, Tczew    woj. pomorskie

Zastal - Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Konstruktorów 28/2
65-119, Zielona Góra    woj. lubuskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Właścicieli

Strzelce 22
64-800, Chodzież    woj. wielkopolskie

Osiedle Młodych SM - Adm. os. M. Kopernika

ul. Łąkowa 19
90-554, Łódź    woj. łódzkie

Lisiniec - Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wręczycka 22/26
42-200, Częstochowa    woj. śląskie